ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, February 9, 2016

ประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่รัฐธรรมนูญ ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องจะเอาประชาธิปไตยหรือเอาแค่รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่รัฐธรรมนูญ
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องจะเอาประชาธิปไตยหรือเอาแค่รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.