ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, February 27, 2016

ใครเนรคุณประชาชน ? ลุงสมชาย (ของเก่าทำใหม่) S 001 BB ลุงสมชายเล่าเรื่องการกู้ชาติกู้แผ่นดินทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ใครเนรคุณประชาชน ?  ลุงสมชาย (ของเก่าทำใหม่)
S 001 BB ลุงสมชายเล่าเรื่องการกู้ชาติกู้แผ่นดินทั้งในอดีตและปัจจุบัน
https://youtu.be/k_f4S8ODe3k  
http://www.4shared.com/mp3/UlsksoGjba/Somchai_001BBB_MONO_Who_Robbed.html    
http://www.mediafire.com/download/49h8iqqhj8nf8a2/Somchai+001BBB+MONO+Who+Robbed+Thailand.mp3

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.