ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 1, 2016

ทุกศาสนาใต้ชะตากรรมเดียวกัน เปิดเครื่องชน # 15 ใบตองสดและก้านกล้วยเตือนให้ระวังการยุแหย่ให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา

ทุกศาสนาใต้ชะตากรรมเดียวกัน 
เปิดเครื่องชน # 15 ใบตองสดและก้านกล้วยเตือนให้ระวังการยุแหย่ให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา

No comments:

Post a Comment