ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 4, 2016

ความดีและความเลว ของ รัชกาลที่ 5 โดย ลุงไม้สี่

พี่น้องท่านผู้รักประชาธิปไตยครับตามที่ผมได้เรียนไว้ก่อน.หน้าว่าจะนำ เรียนรายละเอียดของพวกจักรีวงษ์ตั้งแต่.อดีตถึงปัจจุบัน.วันนี้จะขอเล่าเรื่องของ-รัชกาล.ที่ 5 ของจักรี.วงค์ที่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ และเสีย.ประโยชน์.กับประเทศชาติ.และคนไทยบ้าง.

(1).ในสมัย ร5.มีการปลดปล่อยพวก.ทาส.ในเวลานั้นประเทศไทย(สยาม)มีคนเป็น.ทาส.อยู่2ชนิดคือทาสหลวงและทาสสมในส่วนของทาส.สองอย่างยังแบ่งย่อยออกเป็น7ชนิด    คือ
1.ทาสเชลย.
2.ทาสสินไถ่
3.ทาสในเรือนเบี้ย
4ทาสท่านให้
5.ทาสที่ได้มาด้วยมรดก
6.ทาสที่ช่วยให้พ้นความ
อดอยาก
7.ทาสที่ช่วยไว้จากโทษ
ทัณฑ์

*สาเหตุที่.ร5.ปลดปล่อยทาส.มีอยู่2ประการ.คือ
1.เวลานั้นสถานการรอบๆ
ประเทศไทย(สยาม)ใน
ขณะนั้นทุกประเทศเขาไม่
มีคนเป็นทาส.กันแล้ว
2.ประเทศมหาอำนาจใน
ขณะนั้น(อังกฤษ.ฝรั่งเศส)กำลังรุกคืบหน้าเพื่อล่าเมือขึ้น.ร5.กลัวว่าถ้าเขามาเห็นว่าประเทศไทย(สยาม)มีการใช้แรงงานทาสกันอยู่ด้วยความป่าเถื่อน.อาจถือโอกาสส่งกองทหารเข้ามายึดครองประเทศไทย(สยาม)เอาง่ายๆโดยใช้ข้ออ้างว่าช่วย. ให้พวกทาสได้เป็นอิสระภาพจากการถูกกดขี่
3.พวกทาส.ที่กล่าวมามีบางส่วนที่เป็นทาส.ในอำนาจของพวก.ขุนนาง.และ.พวกอำมาตย์.และมีเป็นส่วนมากด้วย.บางคนของนายทาส.เป็นลูก.เป็นหลาน.ของพระราชา.เป็นอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่อำนาจบารมีมากมาย.ซึ่ง.ร5.ก็มีความกลัวจะเอากำลังของพวกทาสเหล่ามา.ก่อกบฎมีทางเดียวที่จะลดกำลังพลของพวกอำมาตย์พวกก็คือประกาสเลิกทาสเสียเลย.เพราะได้2ต่อคือได้ความภักดี.ของคนที่เคยเป็นทาสเหล่านั้นและได้ปลดกำลังพลของพวกอำมาตย์.ขุนนางใหญ่ๆซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าคนที่จะมีกำลังพลมากมายก็จะมีเพียงพระราชา.กษัตริย์เท่านั้นและที่สำคัญไม่ต้องกลัวพวก.อังกฤษ.ฝรั่งเศส.หาเรื่องยึดครองประเทศไทย(สยาม)โดยยกข้ออ้างว่าประเทศไทย(สยาม)ยังป่าเถื่อนมีการใช้แรงงานทาสกันอยู่

พี่น้องเชื่อใหมว่าสมัยมีการให้เลิกทาสใหม่ๆยังมีทาส.บางคนไม่อยากเลิกเป็นทาสเพราะกลัวออกไปทำมาหากินไม่เป็นสู้อยู่เป็นทาสไม่ได้ถึงเวลาอาหารก็มีพวกทาสผู้หญิงที่เป็นแม่ครัวจัดเตรียมไว้ให้กินแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดคือ..สา
เหตุทีมีการเลิกทาส.ไม่ใช้เป็นเพราะ.ร5.มีความเมตตาอย่างไรแต่เพราะมีพวกนักโฆษณาชวนเชื่อของสถาบัน
กษัตริย์.จักรีวงค์.บางคนถือโอกาสเอาการเลิกทาสมาโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นความเมตตากรุณาของกษัตริย์.ร5
มีอีกเรื่องที่ กษัตริย์.ร.5.ได้สร้างความอดสูน่าอายต่อ..บรรพบุรุษไทย   คือ.การเสียแผ่นดินที่.เหล่าผู้กล้าทหารไทย(สยาม)ท่านได้สละเลือดเนื้อชีวิตแลกมาเพื่อให้.ลูกไทย.หลานไทย.ได้เป็นแผ่น-ดินทำมาหากินแต่ต้องเสียไปให้ต่างชาติมากมาย.

1.คือ.แคว้นสิบสองจุไท.เสียให้ฝรั่งเศส.
2.เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำสาลวิล
ให้อังกฤษ
3.เสียแผ่นดินฝั่งขวาให้ฝรั่งเศส.
4เสียเสียมราฐ.พะตะบองศรีโสภณ.เกาะกง.ให้..ฝรั่งเศส.
5.เสียตรัานู.ไทรบุรี.กลันตัน.ให้อังกฤษ.เสียเมืองขึ้น.ลาว.เขมร.ให้ฝรั่งเศส.
ถ้านับแผ่นดินที่เสียไป...ก็เกือบครึ่งแผ่นดินไทยปัจจุบัน..กษัตริย์.ร.5.ยังผลายเงินภาษีของประชาชนไปเพื่อ
สร้างบ้าน(วัง)ให้ลูกชายลูกสาวอีกมากมายมหาศาล.
วังต่างทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากมายสร้างจากเงินภาษีของคนไทยทั้งสิ้น.กษัตริย์.ร.5ที่คนไทยเรา
ยกย่องมีเมียและสนมนับร้อยคน..ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกไม่ยอมรับ..เพราะฉนั้นที่พวกอำมาตย์คของ.กษัตริย์.ยกย่อง
ให้เป็น.ปิยมหาราชจึงไม่สมควร.บางทียังเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงก็มีซึ่งขัดกับความเป็นจริงอย่างยิ่ง.คนมีเมียตั้ง.ร้อยกว่าคน.จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรขอจงคิดดู

..พี่น้องผู้รักประชาธิปไตย
ครับพรุ่งนี้ผมจะเรียนเรื่องของ
กษัตริย์วงษ์จักรี.คนที่6-7-8-9ให้ท่านทราบต่อไป
           ขอบคุณ.

Cr: ลุงไม้สี่

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.