ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 8, 2016

9 มี.ค. 2559 ดร. ทักษิณ ไปพูด ณ สถาบันกระจอก ของมหาวิทยาลัยห้องแถว?

9
​ 
มี.. 2559 ดร. ทักษิณ ไปพูด สถาบันกระจอก ของมหาวิทยาลัยห้องแถว?

https://youtu.be/iUY1a_wuIqY

หรือ

https://youtu.be/G-ebk08oi80

 

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

 

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.