ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 10, 2016

อ เสกสรรค์ สรูปบทเรียน เพื่อประชาธิปไตย

อ เสกสรรค์ สรูปบทเรียน เพื่อประชาธิปไตย   

No comments:

Post a Comment