ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 24, 2016

เราจะปล่อยให้สังคม เป็นอยู่อย่างนี้ หรือ

เราจะปล่อยให้สังคม เป็นอยู่อย่างนี้ หรือ

http://tahr-global.org/wp-content/uploads/2016/03/38.gif

No comments:

Post a Comment