ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 3, 2016

ความจริง ที่สมุนรับใช้ ทรราช กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ทั้งสิ้น


No comments:

Post a Comment