ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 9, 2016

เป็นสิ่งที่ผมปรารถนา …..ป๋วย

เปิดอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในวาระครบ 100 ปีชาตกาล

ช่วงเช้าวันนี้ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในวาระครบ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.ป๋วย เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยหลายประการ เคยเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยต่อสู้กับญี่ปุ่นในช่วงมหาสงครามเอเชียบูรพาในสงครามโลกครั้งที่ 2 และในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำให้เงินบาทมีเสถียรภาพและได้รับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขณะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองจอมพลถนอม กิตติขจร ได้เขียนจดหมายใช้นามปากกา "นายเข้ม เย็นยิ่ง" เพื่อทักท้วงการบริหารประเทศและเรียกร้องประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย และตั้งหลักสูตรบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้ ทำงาน และวางแผนการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านในชนบท

ในช่วงเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ศ.ดร.ป๋วย ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น ถูกโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม จนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน และเสียชีวิตลงในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ที่ประเทศอังกฤษ ศ.ดร.ป๋วย ได้นำเสนองานเขียนชิ้นสำคัญชื่อ "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ที่สะท้อนความคิดและอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของไทย และยังคงได้รับการกล่าวถึงในปัจจุบัน

Cr. BBC ThaiNo comments:

Post a Comment