ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 7, 2016

โฆษณาชวนเชื่อกษัตริย์ไทย กับ ความจริงที่คนไทยต้องรับรู้

ขอให้คนไทยทุกคน จงเปิดใจดูการโฆษณาที่เอาดีให้กษัตริย์ภูมิพล กับ ความจริงในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกและผูกร้อยไว้

ส่วนที่หนึ่ง โฆษณาชวนเชื่อของขบวนเจ้าไทย

ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ฟ้าทอฝัน The Inspiring King" ชุดที่ 1 โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์  

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานซึ่งได้น้อมนำแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานจนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยดี  


ตอนที่ 1 https://youtu.be/bfI3jI-feCQ

ตอนที่ 2 https://youtu.be/iqq0hUceYDA

ตอนที่ 3 https://youtu.be/HX_7KvYaGgw

ตอนที่ 4 https://youtu.be/8bzFB_shUoo

ตอนที่ 5 https://youtu.be/TRBW1RKCaZg

ตอนที่ 6 https://youtu.be/C-JmQiqz6AA

ตอนละ 5 นาที
ดูให้จบ แล้วแชร์ต่อ แบ่งปันเพื่อนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีโอกาสรับทราบและชื่นชมพระอัจริยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา 
รักในหลวงทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ

________________
ส่วนที่สอง ความจริงเบื้องหลังเล่ห์กลของกษัตริย์อำมหิตและเจ้าเล่ห์

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม  (หลายตอน เรียงเป็น playlist ให้แล้ว)


Enjoy!!
มหาวิทยาลัยประชาชน

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.