ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 4, 2016

ทรราช คสช.โดยประยุทธ์ งัด ม. 44 ปราบ "ขันแดง"

ทรราช คสช.โดยประยุทธ์ งัด ม. 44 ปราบ "ขันแดง"

-
จากเหตุการณ์ทหารทรราช คสช.ได้บุกเข้ายึดสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงได้เป็นจำนวนมาก กว่า 8862 ชิ้น 

สิ่งของดังกล่าวคาดว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของ ทรราช คสช. เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะนำไปใช้ในวันสงกรานต์ ซึ่งคาดว่า วัตถุ ดังกล่าวจะสร้างความทำลายล้างให้กับ ทรราช คสช. อย่างใหญ่หลวง
-
ไม่ว่าจะเป็น ลายเซ็น ของอดีต นายกรัฐมนตรี ที่ชื่อทักษิญ  ชินวัตร หรือ ข้อความรหัสที่เขียนไว้บน วัตถุ นั้นๆ 
-
นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ เหล่าทรราช คสช. ที่ได้จับวัตถุดังกล่าวได้ในครั้งนี้ หลังจากยึดอำนาจมาเกือบ 2 ปี
-
เผลอๆ หากทรราช คสช. ไม่สามารถจับและยึดได้ก่อน อาจสร้างความฉิบหายอย่างใหญ่หลวงให้กับ ทรราช คสช. จนไม่สามารถ ประเมินค่าได้ 
-

รหัส ที่เขียนไว้ สามารถ ถอดใจตวามได้อย่างชัดแจ้งว่า

-
สุขสันต์วันสงกรานต์ปี 2559  รักและห่วงใย ลงชื่อพร้อมลายเซ็น  ดร. ทักษิญ  ชินวัตร 
-

โดยสมองหมาปัญญาความของเหล่า สถุน สมุนทรราช คสช .จึงสรูปได้ว่า 
-

"นั้นคือข้ออความที่ส่งความส่งสุขให้กับประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างชัดแจ้ง "

-
ข่าวการจับวัตถุที่สามารถสร้างความสั่นสะเทือนวงการจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกว่าอดีตนายกไทย แจกวัตถุ (ขันน้ำ) เพื่อทำลายความมั่นคงของทรราช คสช. เนื่องในวันสงกรานต์ของไทย

-
สำนักข่าวหลายสำนักทั้ง รอยเตอร์ รวมถึง CIA KGB MR5 FBI และ RKK ของ 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ต่างให้ความสนใจและตั้งหัวข้อการประชุมเรื่องนี้ อย่างเร่งด่วนเพราะไม่ต้องไปเที่ยวหาซื้ออาวุธให้เสียเงินเสียทอง แค่ ขันน้ำ ก็ทำลายความมั่นคงของ รัฐบาลทรราช คสช. ลงได้แล้ว

-
แน่นอนครับว่า ขณะที่ ทรราช คสช. โดยประยุทธ์ จันทรโอชา ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน 2559 และได้ร่วมกับผู้นำผู้แทนจาก 52 ประเทศ และ 4 องค์การระหว่างประเทศ นั้น
-
ทรราช ประยุทธ์ มีเจตนารมณ์ชั่ว อยู่ในใจ

-
 แม้จะได้ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อวางรากฐานโครงสร้างด้านความมั่นคง ทางนิวเคลียร์ แต่ในใจ ของทรราช ประยุทธ์ คิดถึงแต่ นิวขัน  เท่านั้น 
-
และในที่ประชุม  ทรราช ประยุทธ์ ได้กล่าวว่า "นิวขัน"  เฮ้ย...ไม่ใช่ นิวเคลียร์ ไม่ควรตกในมือของผู้ไม่หวังดี จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

-
โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้นำจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมถึง 52 ประเทศ  และ 4 องค์การสำคัญระหว่างประเทศ  อาทิ นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  นาย ฟรองซัวส์ อองลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส  นาย นเรนท รา โมดี นายกรัฐมนตรี อินเดียและ นายชินโซะ   อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น  และ 4 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สหประชาชาติ  ทบวงการพลังงานขันปรมาณูระหว่างประเทศ องค์การตำรวจสากล และสหภาพยุโรป ต่างเป็นงงอย่างโคตร ๆ  กับทรราช ประยุทธ์ ที่สมบท ปากหมาหน้าด้าน ได้สมบทบาท ทหารหมาหน้าเหี้ย อย่างแท้จริง

-
การประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ คือ แถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงนิวขัน   เฮ้ย..  นิวเคลียร์   ประจำปี ค.ศ. 2016 ด้วย  (2016 Nu khun Security Summit Communique)  และแผนปฏิบัติการแนบท้าย (Action Plans) ซึ่งทรราช ประยุทธ์ วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว จะต้องนำแผนดังกล่าวมาดัดแปลงใช้ ในประเทศโดยทันที่ที่ถึงเมืองไทย 

-
และแล้วก็ถึงเวลาประกาศ สงครามกับ "ขัน" อย่างถาวร  ด้วยอำนาจ ม. 44 ที่ยึดจากรัฐบาลของประชาชน ที่มีนายกปู เป็นขวัญใจของประชาชน

-
4 เม.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2559 เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัตและลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป้องกันและปราบปราม ตามคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 โดย ทรราช ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ลงนาม สั่งเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา 

-
โดยระบุว่า ตามที่มีคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็นภยันตราย ต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นั้น เพื่อให้การแต่งตั้ง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ในการปฏิบัติการ ตามคําสั่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมอบอํานาจให้บุคคล ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า ทรราช คสช. ดังนี้

-
1. เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอํานาจอนุมัติและลงนามคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในอัตรากําลังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทหารที่นอกเหนือจากอัตรากําลังของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม

-
2. ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีอํานาจอนุมัติและลงนามคําสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในอัตรากําลังของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม

-
3. ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 – 4  มีอํานาจอนุมัติและลงนามคําสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในอัตรากำลังของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 – 4  ปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม

-
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจป้องกันและปราบปราม "ขัน"
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นทางการปราบปราม "ขัน" พร้อมทั้งแนวทางความร่วมมือในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความคุกคามให้ ทรราช คสช.อยู่คู่ประเทศ  และเพื่อลดภัยคุกคามจาก " ขัน " สืบต่อไป

-
จบข่าว....................ถุยยยยยยยยยยย

-

เสรีชนNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.