ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 4, 2016

ประเทศไทยในฝัน ควรจัด กองทัพ อย่างไร?


 

 

ไม่ควรมีการยึดอำนาจตามใจชอบแบบนี้ ประเทศนี้เป็นประชาชนทุกๆคน ไม่ว่าจะรวย จะจนก็ตาม ขอว่าอย่าแบ่งชนชั้นกัน

เป็นทหารของประชาชนถ้าอยากเป็นทหารพระราชาควรรับเงินเดือนจากพระราชาอย่าใช้ภาษีของคนไทย

ทหารคือพลเมืองที่กล้าหาญต่อต้านอริราษฎร์ศัตรูทุกรูปแบบ กองทัพเป็นของปวงชน ๆ เป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพให้มีศักยภาพตาสถานการความจำเป็น ไม่ใช่ให้กองทัพมีอำนาจซือปืนมาฆ่าประชาชนเป็นนักเลงโตอย่างทุกวันนี้ ตำรวจก็เช่นกัน พวกที่ถืออาวุธมักด้อยคุณธรรม

ควรอยู่ภายใต้กฏหมายเหมือนกับประเทศเสรีนิยมทั่วโลกที่เขาทํากัน

ยกเลิกการเกณทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครทั้งหมด

เพิ่มสวัสดิการเพื่อจูงใจให้คนมาสมัคร

ทหารต้องอยู่ภายใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรี ไม่ควรมีตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ควรมีผู้บัญชาการหน่วย 1 คนต่อหนึ่งทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ

1.ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพราะ ทั่วโลก เขาไม่เกณฑ์แล้ว

 

2.ฉีก กฎอัยการศึกทิ้ง เพราะเมื่อใช้ประบบประธานาธิบดีแล้ว ให้ ประชาชน จำนวน 500000 คน ล่าชื่อ ไล่ประธานาธิบดี หรือ นายกออก นี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ไม่ใช่ เอะอะๆ ทหารรัฐประหาร รัฐประหาร 1 ครั้ง แม่งใช้ตัง เกือบ 1 พัน ล้าน (อ้างอิงจาก กกต.)

 

3.ห้ามทหาร ตำรวจ บุคคลที่มียศ อำนาจ สูง เป็น ประธานาธิบดี หรือ นายก เดี๋ยวมันใช้อำนาจ มั่วๆอีก ควรให้ บุคคล นามสกุลอื่น เป็นประธานาธิบดี หรือ นายก น่าจะดีที่สุด

ยกเลิกองคมนตรี ให้หมด การเคลื่อนย้ายกองกำลังทุกครั้ง ต้องผ่านรัฐสภา

ผังทีวี ห้ามมีผู้นำเหล่าทัพ มาออก

ทหาร ควร มีการลดกำลังพลลง อย่างทันที ไม่มีประโยชน์กับการไล่เกณฑ์ทหารมาประจำการมากมาย ผมเคยเรียนในสถาบันระดับสูงของทหารมาก่อน บอกตรงว่า "ไม่มีคุณภาพในด้านวิชาการ"เลย ลดลงซะ ไอ้นักเรียนนายร้อยทหารน่ะ โรงเรียนเตรียมทหารยุบไป เพราะเป็นจัดที่มีการล้างสมองรวมกันทุกเหล่า หรือ แยกโรงเรียนเตรียมออกไปแต่ละเหล่าซะ ถ้าอยากได้ทหารที่มีคุณภาพมากกว่านี้ ลดอัตรานายพล อัตราคุมกำลังลงให้น้อยกว่านี้ ทุกวันเปรียบเทียบอัตรานายพลต่อจำนวนประชากร ไทยมีเกินความจำเป็นเกินไปแล้ว จุดศูนย์กลางการคุุมกำลังทหาร ควรอยู่ที่ฝ่ายบริหาร มากกว่าจะปล่อยให้ ผู้นำกองทัพมีอำนาจ พูดง่ายๆ ให้กำลังทหารอยู่ในมือประชาชน

ทหารควรยกเลิกการเกน์ทหาร. ให้เป็นการสมัคเรียนค่ะ เพราะจะได้ทหารที่มีคุณภาพค่ะ

เข้มแข็งรักประชาชน

Suspend Military, only nation security.

ลดงบทหารลดการเกณฑ์ทหารลงครับลดหน่วยงานกองทัพทุกจังหวัดออกเราไม่มีสงคราแล้วเอาเงินส่วนนั้นมาพัฒนาอย่างอื่นดีกว่าและต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลไม่ใช่นายหมานายแมวมาเป็นเจ้านายแล้วรัฐบาลสั่งก็ไม่ทำทหารต้องเป็นขอวประชาชน ไม่เป็นของใครคนใดครหนึ่งครับ เพื่อหาแระโยชน์ให้ตัวเอง

ลดอำนาจทหารเหมือน ญี่ปุ่น

ทหารห้ามเข้ามายุ่งการเมือง ถ้าจะเล่นการเมืองต้องออกจากราชการและถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งห้ามกลับไปรับราชการทหารในตำแหน่งเดิม ผู้มีอำนาจสั่งทหารต้องเป็นผู้นำประเทศและรัฐสภาเห็นชอบ3ใน4 ห้ามนำรถถังอาวุธสงครามเขามาในเมืองและ กทมเด็ดขาด

1.อยากให้ทหารเป็นของประชาชนไม่รับใช้กลุ่มอำนาจ ไม่ให้มาก่อการยึดอำนาจอีก

 

2.อยากให้ยกเลิกศาลทหารใช้ศาลปกติก็พอ

 

3.อยากให้มีการตรวจสอบการใช้งบทหารไม่ให้มีการทุจริต เอางบไปให้พัฒนาอาวุธจริงๆ

 

4.อยากให้ถ่วงอำนาจทัพบกกับทัพอื่นๆให้สมดุลมากขึ้น

 

5.ปรับปรุงกองทัพไทยให้ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะทัพเรือ ให้มีเรือดำน้ำ

หรือในอนาคตมีเรือบรรทุกเครื่องบิน เพราะเพื่อให้อาเซียนหลังรวมกันแล้วมีอำนาจต่อรองมากขึ้น

 

 

เป็นทหารของประชาชนอย่างแท้จริง อย่าให้มีอำนาจบาทใหญ่เหมือนปัจจุบัน

ยกเลิกให้หมด

ทหารก็ควรจะอยู่เปันรั้วของชาติไม่ควรมายุ่งเกี่ยวการเมีองเพราะเขาไม่ใด้เรียนด้านค้าขายเรี่องๆมองการไกลคำนวนพวกนี้ไม่มืหรอกเพราะมันเรียนฆ่าคนมาคีอเอาออกไปเลยเอาไปอยู่3

ชายแดนภาคไต้โน่น

เอ้านอกเรี่องเลยพูดถึงทหารแล้วเดือด

ทหารควรลดบทบาทและงบประมาณลงเท่าที่จำเป็น ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง มีกฏหมายเอาผิดที่รุนแรงหากมาทำการปฏิวัติรัฐประหาร มีหน้าที่ป้องกันประเทศจากสงครามและการรุกรานระหว่างประเทศเท่านั้น

ให้ทหาร รู้จักหน้าที่ของการเป็นทหาร อย่ามายุ่งการเมืองโดยเด็ดขาด

ทหาร ต้องไม่มายุ่งเกี่ยว กับ การเมือง อย่างเด็ดขาด

มีหน้าที่ ทำตามนโยบายของรัฐบาล

ไม่ควรให้ทหารมายุ่งการเมืองและไม่ควรให้ทหารมีอำนาจมากเกินไปให้ใช้อำนาจกับสัตูรไม่ใช้กับประชาชน

ไม่ควรให้ทหารมายุ่งการเมืองและไม่ควรให้ทหารมีอำนาจมากเกินไปให้ใช้อำนาจกับสัตูรไม่ใช้กับประชาชน

ทหารเป็นหน่วยงานที่เป็นของประชาชน อยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาล.

ทหารมีหน้าที่ปกป้องภัยคุกคามจากต่างชาติ และภัยก่อการร้ายต่างๆ.

ทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามกฏหมายในเหตุภัยพิบัติต่างๆ ตามที่รัฐสั่งการ.

ตัดคำว่า Royal...ที่นำหน้าชื่อหน่วยงานทหารทุกหน่วยงานออกให้หมด.

การทหารต้องเปรียนให้มาอยู่ภายไต้อำสนาจของประชาชน รับใช้ประชาชนปลูกฝังให้รู้ว่าประชาชนคือนายของทหาร

*เหล่าทับทุกเหล่า บก เรือ อากาศ ตำรวจ ผบ.ทุกเหล่า ต้องขื้นตรงต่อตัวแทนประชาชน สามารถตรวจสอบได้ ถอดถอนได้ จะมีโครงการใช้งบประมาณอะไรยังไงต้องตรวจสอบได้

***จัดการทหาร ที่มีส่วนรู้เห็นร่วมมือและรับผลประโยชน์จากการรัฐประหารฆ่าประชาชน เอามาเข้ากระบวนการยุตติธรรมของประชาชน ผลประโยชน์ที่ได้ไปจากการยึดอำนาจประชาชน ต้องอาญัติยึดเป็นของชาติ แม้กรระทั้งการคอรัปชันอื่นไดก็ตาม

**ช่วงแรกของการได้อำนาจของประชาชนคืนมา ให้คงทหารไว้ในเมืองหลวงจำนวนหนึ่ง เพื่อความสงบเรียบร้อยของเมืองหลวง และให้ทหารที่เป็นทหารช่วยประชาชนยึดอำนาจคืนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ เมื่อสามารถฟื้นระบบประชาธิปไตยได้เข้มแข็งดีแล้ว ค่อยมาดูความเหมาะสมว่า การมีทหารในเมืองหลวงควรมีมากน้อยเพียงได จำนวนเท่าไร

ประเทศไทยที่คาดหวังอยากจะให้เป็นด้านการทหาร ทหารหรือกองทัพก็ยังคงต้องมีอยู่ แต่การจะพกพาอาวูธ หรือนำอาวุธออกมาใช้จะต้องได้รับอนุญาติจากประชาชน ผู้เป็นเจ้าของก่อน ไม่ใช่เหมือนในตอนนี้ที่ทหารอยากทำอะไรก็ทำโดยไม่ได้สนใจประชาชนที่เป็นเจ้างอาวุธที่นำเงินภาษีไปซื้อมา

เป็นทหารเพื่อป้องกันประเทศ เป็นทหารของประชาชน การแต่งตั้ง-ถอดถอนใช้อำนาจกระทำโดยผู้แทนของประชาชน

ทหารตอ้งลดอำนาจไม่ให้มีการประติวัรตใด้อีก

ไม่ควรมียศนายพลแค่พันเอกพอ

ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี

-

ยกเลิก"กองทัพ" เหลือแค่กองกำลังป้องกันตนเอง

 

.........เห็นควรเป็นอย่างยิ่งกับการลด จำนวน หรือปริมาณลง ภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย

การทหารให้ยุบค่ายทหารแค่ละค่ายออกจากเมืองหลวงและแต่ละจังหวัดที่มี ให้เหลือแค่ค่ายเดียว และอยู่ตรงชายแดนมุมใดมุมหนึ่งของประเทศไทย ยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้มีแค่การรับสมัครการเป็นทหาร สมัครการเป็นทหารด้วยใจและให้เป็นทหารของคนไทยเท่านั้น

ลดอำนาจ ทหาร ทุกหนว่ยงานต้องตรวจสอบใด้..ทุกเหล่าแต่งตั้งจากตัวแทน ประชาชน เท่านั้น

ทหารต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติส่วนรวม และอยู่เคียงข้างปวงชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ไม่ควรมีบทบาททางการเมือง ทหารมีหน้าที่ เป็นรั้วของชาติ

ไม่ควรมีบทบาททางการเมือง ทหารมีหน้าที่ เป็นรั้วของชาติ

1.ควรมีจำนวนให้น้อยลงเพราะไม่ต้องรบกับใคร

2.ควรมีความรู้หลากหลายให้ทันโลก มีจิตสำนึกเป็นประชาธิปไตย

3.มีการวิจัยค้นคว้าอาวุธยุทธโทปกรณ์ให้ทันสมัยจะได้ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ

4.ต้องเป็นทหารอาชีพไม่เล่นการเมือง ถ้าต้องการลงเลือกตั้งต้องลาออกจากตำแหน่งก่อน

ยากให้ทหารเป็นทหารของประชาชนดูแลผลปนะโยชให้ประชาชนคนไทยทั่งปนะเทศไม่ใช้มาดูแลประโยชให้แก่คนกลุ่มเดียวแล้วก็ไปจัดการกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วทหารยังมีศักสีเหลืออีกหรือ

ทหารต้องเป็นทหารของประชาชน ไม่ใช่ทหารของพระราชา และเครือข่ายสืบทอดอำนาจกันเอง การแต่งตั้งโยกย้ายระดับแม่ทัพ ต้องเป็นคณะกรรมการร่วมรัฐสภาที่มาจากประชาชน

เพราะระดับแม่ทัพต้องแสดงวิสัยทัศน์ และทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประชาชน ต้องย้ายกรมกองและค่ายทหารต่างๆ ออกจากเมืองหลวงให้หมด

เปลี่ยนกฎและโครงสร้างใหม่ของทหาร ลดอำนาจ ยกเลิกทหารเกรณ์ ประชาชนตรวจสอบงบทหารได้ และทหารต้องไม่มียศ

พัฒนาการผึกเพื่อการ เป็นทหารรับจ้างเท่านั้น

ทหารต้องมาจากการเลือกจากประชาชนส่วนใหญ่

ควรรับใช้ประชาชนเป็นหลักและรั้วของชาติ

ทหาร ไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง ควรเป็นตัวช่วย ให้การสนับสนุนการบริหารประเทศ ไม่ใช่มายึดอำนาจไปจากประชาชน ควรรู้จักบทบาทตัวเองให้ชัดเจนและจงปฎิบัติตนให้ถูกแนวทางของทหาร

ด้านการทหาร ควรลดกำลังพลลงในเวลาที่บ้านเมืองสงบแต่ก็ควรเตรียมพร้องอยู่ตลอดเวลา และในการเคลือนย้ายอาวุธต่างๆ ควรได้รับการอนุญาติจากประชาชนเสียก่อนเพื่อปกกันการยีดอำนาจในอนาคต งบรับต่อไปไม่ควรมีในกองทัพ การแต่งตั้งแม่ทัพควรได้รับฉันทามติจากประชาชนด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วเขาเหล่านั้นก็คงไม่เห็นหัวประชาชนเช่นที่ผ่านมา

รวมคนไทย ร่วมกับเพื่อนชาวต่างประเทศ สู้กับต่างประเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ดี

ด้านการทหารควรจะต้องฝึกอบรมให้ทหารเป็นทหารประชาธิปไตย เป็นทหารเพื่อรัฐบาลและประชาชน ยกเลิกระบบ และวิธีการสอนแบบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เป็นแบบปัจจุบันนี้ รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่ปลูกฝังล้างสมองให้เป็นทหารแบบเผด็จการ หรือรักประเทศแบบงมงายในลักษณะของ คลั่งชาติ

ควรที่เน้นการประจำการอยู่ตามชายแดนและภาคใต้ไม่สมควรมาอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่หรือที่เจริญและไม่ควรที่จะมากดขี่ข่มเหงประชาชนหรือคนทั่วไปในผืนแผ่นดินถ้าทหารนายคนใดละเมิดคนอื่นคนก็ควรมีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้และให้ทหารนายนั้นปลดจาการเป็นทหารปลดยศหรือพักงานเป็นเวลานานเพราะรู้จักสำนึกที่ได้ละเมิด.

ลดบทบาท อำนาจ รวมทั้งกำลังพลของกองทัพลง ทหารไม่ควรแสดงความเห็นทางการเมือง หากฝ่าฝืนให้ปลดทันที

ทหารไม่จำเป็นแล้วสำหรับปัจจุบัน และอนาคต ควรย่อขนาดให้เล็กลง ซึ่งความจริงแล้วในปัจจุบัน ทหารก็รบไม่เป็นแล้ว ถนัดแต่โกงกินงบประมาณ

ลดบทบาท เเละกำลังกองทัพ ให้เสมือนอาชีพหนึ่งเท่านั้น

การทหารเน้นแค่ทหารเรือกับทหารอากาศเป็นหลัก ขยายการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้ครอบคุมการใช้อาวุธเพื่อพิทักษ์สันติราช ส่วนทหารบกให้ยุบกองกำลังลงเหลือแค่ที่จำเป็น ทหารทั้งหมดควรจำกัดอัตราการจ้าง หรือให้ทหารอยู่ในรูปแบบลูกจ้างของรัฐ แทนข้าราชการ

ต้องเป็นกองทัพของประชาชน ไม่เป็นของผู้มีอำนาจเหมือนทุกวันนี้

ต้องเป็นกองทัพของประชาชน ไม่เป็นของผู้มีอำนาจเหมือนทุกวันนี้

ทหาร ยึด ประชาชน

เน้นการป้องกันประเทศ ห้ามก้าวก่ายเรื่องการเมือง รวมทั้งผู้นำทางทหารคนสำคัญต้องได้รับการเลือกตั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่คัดเลือกจากเบื้องบน รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

ทหารต้องยกเลิกเหลือไว้เฉพาะความจําเป็นไม่เห็นไปรบที่ไหนเลยโดยเฉพาะนายพลนายพันยกเลิกให้หมดไม่จําเป็นแล้วสมัยโลกาภิวัฒ

ไม่จำเป็น(มั้งครับ) เราอาจจะมีหน่วยพิเศษคล้ายๆfbiหรือciaหรือswat ก็ใช่พวกที่เป็นหทารเนี่ยแหละครับ

ทหารไม่ควรยุ่งการเมือง ลดพวกนายพลลง ลดกำลังพล สมัยนี้เขาไม่รบกันแล้ว

เลิกตังวบซื้ออาวุธ นี่คือช่องทางครอรับชั่น

-

เป็นกหนึ่งเดียวกับเอเชีย

ลดกำลังทหาร

ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ใครอยากเป็นทหารให้ไปสมัครเอง

ย้ายทหารออกจากเมืองหลวงทั้งหมด

เป็นแค่กองกำลังป้องกันตนเองเหมือนญี่ปุ่น

เป็นกำลังหลัก ในการป้องกันประเทศ เเละพัฒนาประเทศ เเต่่ต้องภายในอาณัติของรัฐบาลอย่างเด่ว

เหมือนอเมริกา

.เป็นกองทัพที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง

.ดูแลตะเข็บชายแดนไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

.ไม่มีอำนาจในการปกครองใดๆหรือทำการยึดอำนาจฝ่ายพลเรือนได้

.มีหน้าทีให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศ

.ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ยุบกองทัพไปเลย หรือลดขนาดลงในส่วนที่ไม่จำเป็นปรับลดให้เล็กลง ขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร

ทหารไม่ยุ่งการเมือง

ทหารต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ห้ามรัฐประหารเด็ดขาด แต่ปฎิวัติโดยประชาชนได้โดยทหารต้องไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่ทำร้ายประชาชนแม้จะทำตามหน้าที่หรือคำสั่ง

อยากให้ลดกำลังทหารลงและซื้ออาวุธน้อยลง

ยกเลิกยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมือง และขอให้เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

ลดขนาดให้เล็ก

สะสางของเดิม เริ่มต้นใหม่ ให้มีเกรียติมีศักดิ์ศรี

เป็นของ ปชช. ปกป้อง ปชช.

ทหารไม่ควรยุ่งการเมือง ลดพวกนายพลลง ลดกำลังพล สมัยนี้เขาไม่รบกันแล้ว

เลิกตังวบซื้ออาวุธ นี่คือช่องทางครอรับชั่น

ทหารมีหน้าที่่ป้องกันชาติ และดูแลงานด้านความมั้นคงของชาติ ปฏิบัติภารกิจ ในฐานะที่เป็น กลไกของรัฐบาลเพื่อระบอบประชาธิปไตย

ลดกำลังพล ลดค่าใช้จ่ายทางการทหาร หน้าที่ของทหารคือปกป้องดินแดนแผ่นดินจากการรุกรานจากของต่างชาติ

ต้องปรับทัศนคติทหารใหม่ให้อยู่ภายใต้ปชช.

ทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งในการดูแลปกป้องชายแดนไม่ควรเข้ามายุ่งเกียวกับการบริหารประเทศนายทหารไม่ควรรังแกทหารชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะทหารเกณฑ์การเกณฑ์ทหารอยากให้รับผู้ที่อยากอาสารับใช้ชาติจริงๆ

เป็นกองทัพของปวงชน

การแต่งตั้งผู้นำระดับสูงผ่านครม.

ทหารมีไว้เพื่อเป็นรั้วของชาติ ดูแลทุกข์สุขของปวงชนและป้องกันเหตุร้ายต่างๆ

ทหารมีไว้เพื่อเป็นรั้วของชาติ ดูแลทุกข์สุขของปวงชนและป้องกันเหตุร้ายต่างๆ

ต้องขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่ไปเอาใจใครคนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์แต่งตั้งโยกย้ายด้วยความเป็นธรรมเป็นทหารของประชาชนและลดขนาดองค์กรให้เล็กลงเปลื่องงบประมาณ

ต้องขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่ไปเอาใจใครคนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์แต่งตั้งโยกย้ายด้วยความเป็นธรรมเป็นทหารของประชาชนและลดขนาดองค์กรให้เล็กลงเปลื่องงบประมาณ

ไม่ต้องมีทหาร

ถ้ามั่นใจว่าสงครามไม่มีแล้ว ก้ควรลดกำลังพลอาวุธ และกำจัดทหารที่ไม่ใช่ชายชาติทหารออกให้หมดสิ้น

ทหารควรเป็นของประชาชน ทหารต้องอยู่ในที่ที่ของทหารไม่รับใช้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนอกจาก ชาติ ศาสนา และประชาชน

ลดกำลังพล-ลดงบประมาณทางทหาร

ทหารให้มีได้แต่ต้องลดจำนวน

ลง และทหารต้อง อยู่ภายใต้

การปกครองจากประชาชน

รัฐมลตรีที่ประชาชนเลือกมา

ตัองสั่ง ซ้ายหันขวาหันได้ แต่ง

ตั่งโยกย้ายได้ ลดงบประมาณ

ทางทหารลดลง ลดพลเมือง

ทหารลงมาให้สมดุลกับโลกปัจจุบัน

ทหารให้มีได้แต่ต้องลดจำนวน

ลง และทหารต้อง อยู่ภายใต้

การปกครองจากประชาชน

รัฐมลตรีที่ประชาชนเลือกมา

ตัองสั่ง ซ้ายหันขวาหันได้ แต่ง

ตั่งโยกย้ายได้ ลดงบประมาณ

ทางทหารลดลง ลดพลเมือง

ทหารลงมาให้สมดุลกับโลกปัจจุบัน

ด้านการทหารโดยต้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นหลัก

และช่วยเหลือประเทศชาติในยามที่ประเทศชาติต้องการ

ประชากรชายทุกคนต้องเกณฑ์ทหารไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

อายุ 45 ปลดประจำการให้พ้นราชการทหาร

ให้บัญญัติกฎหมายเฉพาะบทลงโทษถึงประหารชีวิต

ในกรณีบุคคลใดๆไม่ว่าตำแหน่งใดๆกระทำการล้มล้างระบอกการปกครองประสงค์ร้ายต่อประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลของประเทศทุกกรณีโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีให้เป็นหน้าที่โดยพลเรือน

คือ public prosecutor แห่งสำนักงานอัยการสูงสุด

 

- กระทรวงกลาโหม

ศาลทหารกลาง

กองทัพบก

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

สถาบันพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูง

โรงเรียนนายร้อยทหารบกแห่งสาธารณรัฐไทย

โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งสาธารณรัฐไทย

โรงเรียนนายเรือแห่งสาธารณรัฐไทย

วิทยาลัยเสนาธิการทหารขั้นสูง

มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์กองทัพแห่งสาธารณไทย

ควรเปลี่ยนแปลงกองทัพให้แนวคิดเพื่อประชาชน ให้ลดขนาดกองทัพลงเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยแปลงสถานการณ์ของโลก การเมืองนำทหาร ร่างกฎหมายป้องกันเพื่อมิให้ทหารทำการปฏิวัติได้อีก ให้เป็นไปตามกฏประชาธิปไตย ทหารข้าราชการไม่ควรยุ่งการเมืองหรือรับใช้นักกการเมือง

ต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย ยกเลิกกฏบ้า บอ คอแตกใดๆ ทั้งสิ้น และผู้นำทางการทหารต้องขึ้นตรงกับ ผู้นำประเทศ(ภายใต้รัฐสภา)

ต้อง อยู่ภายใต้กฎหมาย ที่เป็น ของประชาชน พลเรือน

เอาตามที่ท่าน ดร.เพียงดิน พูดทุกประการ

ทหารต้องลดจำนวนลงเอาค่ายทะหารออกนอกเมืองและต้องเคารพประชาชนที่หาเลี้ยงพวกมัน

ทหารคือประชาชน ต้องจัดระเบียบใหม่กา

ทหารประชาชน

ทหารประชาชน

ทหารอยู่ส่วนทหารห้ามมาเกี่ยวข้องกับการเมือง ปรับจำนวนให้พอเหมาะปัจจุบันเขาไม่ได้สู้รบกันทางทหารแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเกินจำเป็น งบประมาณต้องผ่านสภาทุกรายการงดงบลับ ถ้ามีจำนวนน้อยลงสามารถเพิ่มสวัสดิการให้เหมาะสมกับงานที่ต้องลำบาก

ลดกำลังพล-ลดงบประมาณทางทหาร

สามารถตรวจสอบระบบของทหารได้ไว้กันการcorruption และ ทหารต้องได้มาจากประชาชนแบบสมัครใจ

ทหาร มีหน้าที่ปกป้องประเทศ มีหน้าที่รบเมื่อมีสงคราม และสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้เมื่อมีปัญหา เช่น น้ำท่วม ทหารสามารถช่วยชาวบ้านทำคันดินกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

 

แต่ทหาร ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่มีรัฐประหาร เพราะนี่ไม่ใช่หน้าที่ของทหาร

ทหารจะต้องเป็นผู้ให้บริการประชาชน ห้ามยุ้งเกี่ยวการเมืองเด็ดขาด ประชาชนตรวจสอบได้

เหมือนอเมริกา ทหารต้องฟังคำสั่ง นายกรัฐมนตรีที่ ประชาชนเลือกมาแต่ผู้เดียว

ทหารควรเป็นทหารของประชาชน เช่น ร.ร นายร้อย เข้าได้เฉพราะ ลูกคนรวย และลูกท่าน หลานเธอ ไม่เคยมีลูกชาวนาเลย และสั่งฆ่าแต่ประชาชน

ขึ้นกับส่วนกลาง บังคับบัญชาโดยประธานาธิบดี และกระทรวงกลาโหม

ทหารจะต้องเป็นทหารของรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมา ผู้นำแต่ละเหล่าท้พต้องรักประชาธิปไตย กองทัพบก เรือ อากาศ ต้องมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน กองทัพไทยควรมีประสิทภ่าพสูง ทันสมัย ไม่ต้องใช้กำลังพลมาก เพราะเรามีองค์การสหประชาชาติคอยดูแลอยู่แล้ว การเรียน การสอนการฝึกอาชีพต่างๆให้พลเรือนทำไป ทหารทำหน้าที่ป้องกันชายแดน อธิปไตยของชาติ ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้ว "ประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้ว" การสั่งการระดับเหล่าทัพต้องเป็นระบบเสนาธิการร่วมและผู้นำรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติเท่านั้น

อยู่ในหน้าที่ที่ประชาชนมอบหมาย

พลเรือนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการทุกกองกำลัง

in control by PM only

Not again about coup or dictator

ทหารต้องเป็นรั่วของชาติ

ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน

Japan เปนต้นแบบ

ยุบเป็นกองกําลังป้องกันประเทศ

ทหารมีหน้าทีป้องกันดูแลความปลอดภัยประเทศ และต้องช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัคเมื่อจำเป็นเพราะ

มีความพร้อมมาก

ทหารไม่ทำตัวเป็นมาเฟีย ต้องเคารพประชาชน

1.ทหารรั้วของชาติ ปกป้องประเทศชาติประชาชน

2.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

3. มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ เสียสละ

4. มีความพร้อม มีศักภาพ ในทุกด้าน

5.ทำตามกติกา เป็นสุภาพบุรุษ

6. มีสภา การทำการใดๆ ต้องเห็นชอบจากสภา

ทหารมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง

ลดกำลังพลให้เล็กลงครึ่งหนึ่งในปัจจุบัน

ทหารควรอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองไม่ควรมีบทบาทหรืออำนาจใดๆ มากไปกว่านายกรัฐมนตรี เมื่อทำผิดก้อควรจะต้องรับผิดเหมือนประชาชนทั่วไป ไม่ใช่มีกฏของทหารอย่างเดียว

เป็นกองทัพของประชาชน

ทหารต้องเป็นทหารของประชาชน ปรับลดกำลังพลตามความจำเป็นในยุคปัจจุบัน และยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาเป็นการสอบคัดเลือกโดยสมัครใจ

ทหารต้องเป็นอาขีพที่สมัครเท่านั้นโดยทหารชั้นผู้น้อยต้องได้เงินเดือน3เท่าของค่าแรงขั้นต่ำในช่วงนั้นๆ และมีสวัสดิ์การเมื่อปลดประจำการ และทหารก็ต้องเป็นทหารของประชาชนไม่ขึ้นตรงกับใครทั้งสิ้นขึ้นตรงกับประชาชน ผบ.ทบ.ก็ได้มาจากการโหวตของประชาชนเช่นกัน ผบ.สส.ก็มาจากการโหวตของประชาชนเช่นกัน

อยากมีเสรีภาพแบบประชาธิปไตยที่ดีและสมบูรณ์ครับ และทหารต้องขาดจากการเมืองเหมือนอเมริกา มีหน้าที่รักษาประเทศและความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก

นโยบายเดียว ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

ไม่ต้องมีทหาร แต่มีหน่วยงานมืออาชีพที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะ

ควรเป็นทหารที่รักษาอธิปไตย โดยไม่ยุ่งกับการเมืองพร้อมทั้งปฎิบัติหน้าของทหารเท่านั้น

ทหารต้องขึ้นตรงกับผู้นำประเทศ ออกคำสั่ง และ ดูแลโดย ผู้นำประเทศ

เป็นทหารที่มีสำนึกประชาธิปไตย ทหารของประเทศ และประชาชน ไม่ใช่ทหารของใคร

 

ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพราะใช้งบเปลืองมาก

ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพราะใช้งบเปลืองมาก

เป็นทหารเพื่อป้องกันประเทศ เป็นทหารของประชาชน การแต่งตั้ง-ถอดถอน ใช้อำนาจกระทำโดยผู้แทนของประชาชน

ทหารควรเป็นข้าของประชาชน ไม่ใช่เป็นเจ้านายของประชาชน

ลดและย้ายออกไปจากก..

1.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

2.ยกเลิกคำขวัญ รักชาติ อะไรนั่นอะ เป็น รักและรับใช้ประชาชนชาวสยาม

ทหารเป็นรั้วป้องกันมิสมควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองแต่รัฐบาลจะต้องดูแลอย่างดีมิให้มีมาเฟียในกองทัพสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยแต่ละคนถูกตัดถูกเก็บจนแทบไม่เหลือของแต่ละเดือนเวลาปลดประจำการจะได้มีทุนในการประกอบสัมมาชีพได้

ควรลดความเป็นอำนาจนิยม เผด็จการ ควรฟังเสียงของประชาชนมากขึ้น และ ไม่ควรมีอิทธิพลทางการเมือง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.