ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 4, 2016

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ประชามติด้วยเหตุผล ไม่ใช่ความกลัว

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ประชามติด้วยเหตุผล ไม่ใช่ความกลัว https://youtu.be/5gSZWerB-f0
  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.