ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 9, 2016

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมคว่ำ รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.