ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 23, 2016

ความมั่นคงของ "พ่อมึง" เท่านั้นหรือ ไอ้ตูบประยุทธ์

ความมั่นคงของพ่อมึงเท่านั้นหรือไอ้ตูบประยุทธ์
-

ในนาม ผู้นำทรราช คสช. ได้ให้ความเชื่อมั่นแก่ทีมวิจัยจากธนาคารโลกในหลายประเด็น ทำให้ผู้แทนจากธนาคารโลก "งง"
-

เพราะการที่ ทรราช คสช.โดยไอ้ตูบประยุทธ์  พยายามสร้างความฉิบหายให้กับประเทศไทยอย่างมุ่งมั่น ตลอดระยะเวลา 2 ปี  ที่ผ่านมา
-

แม้ไอ้ตูบประยุทธ์ ผู้นำ ทรราช คสช.จะโกหกหน้าตายในการแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลทุกสุขของประชาชน ชาวไทย ก็ตาม 
-

หากแท้ความจริงแล้ว ความสุขที่บังเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาของ ทรราช คสช. คลองอำนาจ ก็มีแต่เหล่า อำมาตย์ เครือญาติของ คสช.และข้าราชการชั่ว เท่านั้นที่ได้รับอนิสงค์ของการทำรัฐประหาร ของ ทรราช คสช. ทั้งเบี้ยประชุมวันละ 9 พัน หรือ เงินเดือนเพิ่มในหมู่ข้าราชการชั่ว กันทั่วหน้า  

-
แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ก็ยังต้องทุขทนกับ กับปัญหาปากท้อง และสวัสดิการที่ถูก ทรราช คสช. ตัดออกจากรัฐบาลเดิม
-

ถึงแม้ว่า ไอ้ตูบประยุทธ์ จะได้กล่าว ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะชะงักงันมาระยะหนึ่ง จนจำเป็นที่ต้องให้ทหารหมาหน้าตัวเมีย ใช้วิธีหมาๆ จับ และยึดอำนาจในโต๊ะประชุม ก็ตาม ซึ่งชายชาติทหารเขาไม่ทำกัน
-

การเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ ของทรราช คสช. ที่อ้างเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปได้  ซึ่งมันไม่เป็นความจริง ทรราช คสช. กับ กปปส. ต้องการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

-
ก็เพราะ
-

คดีความต่างๆ ที่ ไอ้ตูบประยุทธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันฆ่าประชาชนและโกงกินประเทศ ครั้งแล้วครั้งเล่า ต่างหาก

-
วันนี้ ไทยกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มั่นคงด้วยการปฏิรูปจอมปลอมรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
-

รัฐบาลทรราช คสช.ชุดปัจจุบันไม่มีความตั้งใจจริงและหรือมีกรอบเวลาทำงานที่ชัดเจนในการดำเนินเลย วันแรก ๆ ตอนทำรัฐประหาร บอก 15 เดือนมีเลือกตั้ง ผ่านมา กว่า 23 เดือน กลับมาขออยู่ ต่อในอำนาจอีก 5 ปี 
-

นโยบายเพื่อให้ประเทศพัฒนาและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนที่ ไอ้ตูบประยุทธ์ กล่าวนั้นก็ล้วนแล้วแต่เอื้ออำนวยให้ อำมาตย์และทุนสามาน ครอบงำและหาผลประโยชน์สืบต่อไปทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ผังเมือง - EIA 
-

หากรัฐบาล ทรราช คสช. มีความตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศไทยโดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน และจะให้มีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ก็ควรแสดงความจริงใจ ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
-

หากแต่ ทุกวันนี้ ไอ้ตูบประยุทธ์ กลับเลือกใช้ วิธีอำมหิต กำจัดผู้เห็นต่างทางการเมือง โดยเฉพาะ ประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตย คุกคามไม่เว้นแม้แต่นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่เป็น อนาคตของชาติ ด้วย ม. 44 และข้อหาความมั่นคง  .............. ถามจริงๆ เถอะครับ ความมั่นคงที่ ทรราช คสช. กล่าวอ้าง เป็นความมั่นคงของ "พ่อมึง"   เท่านั้นหรือ ไอ้ตูบประยุทธ์

-
เสรีชน


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.