ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, May 4, 2016

มุมมองของ โอบามา ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก


No comments:

Post a Comment