ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, May 11, 2016

สั่งปิดเหมืองทองทั่วประเทศ l one news https://youtu.be/k1x3AIEHvrY

สั่งปิดเหมืองทองทั่วประเทศ l one news

https://youtu.be/k1x3AIEHvrY

Download

No comments:

Post a Comment