ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, May 14, 2016

Oh my God.! "อารยะ..แบบไทย" ใช้กฎหมายทำร้ายประชาชน

Oh my God.! "อารยะ..แบบไทย" ใช้กฎหมายทำร้ายประชาชน

No comments:

Post a Comment