ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 11, 2016

“สปก.ชง ม.44เข้าครม. วันที่14มิ.ย.นี้ เรียกคืนพื้นที่4แสนไร่ใน25จังหวัด

ใครถือครองที่ดิน สปก. ไว้บ้างรีบไปตรวจสอบดูนะครับ มีแนวโน้มว่า "สปก.ชง ม.44เข้าครม. วันที่14มิ.ย.นี้ เรียกคืนพื้นที่4แสนไร่ใน25จังหวัด

Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th) June 09, 2016  07:24      นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้ทำร่างประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก. เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ทวงคืนที่ดิน 25 จังหวัด พื้นที่รวมทั้งหมด 428,390 ไร่ หลังจากประกาศใช้แล้ว จะมีผลให้ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องมาแสดงตัว และเมื่อตรวจสอบเสร็จจะขอกำลังทหารและฝ่ายความมั่นคงเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินในรูปสหกรณ์ต่อไป 
          แหล่งข่าวจาก ส.ป.ก. ระบุว่า พื้นที่เรียกคืน ส.ป.ก.ทั้ง 25 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ 527 ไร่ กาฬสินธุ์ 742 ไร่ ตาก 1,319 ไร่ จันทบุรี 1,128 ไร่ ชัยภูมิ 2,784 ไร่ บุรีรัมย์ 871 ไร่ ยะลา 2,487 ไร่ อุตรดิตถ์ 8,598 ไร่ อุทัยธานี 8,594 ไร่ ชุมพร 7,578 ไร่ ตราด 3,523 ไร่ สุโขทัย 6,613 ไร่ ราชบุรี 6,898 ไร่ สระบุรี 4,803 ไร่ อุดรธานี 6,86 ไร่ เพชรบูรณ์ 3,696 ไร่ กาญจนบุรี 12,732 ไร่ ลพบุรี 40,967 ไร่ ชลบุรี 16,070 ไร่ สุราษฎร์ธานี 9,847 ไร่ กระบี่ 13,951 ไร่ ฉะเชิงเทรา 21,979 ไร่ กำแพงเพชร 52,957 ไร่ สระแก้ว 87,257 ไร่ และนครราชสีมา 112,959 ไร่ ..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.