ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, June 9, 2016

คนต้องเท่ากับคน 8 มิย 59 ตอน “ทะเลสงบก่อนเกิดพายุใหญ่” เลขาฯเสรีไทย ท่าน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.