ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 7, 2016

ในหลวงแย่ ใกล้ประกาศข่าวใหญ่ หรือเปล่า?

เมื่อสักครู่มีดร.ที่อยู่ในวังโทรบอกข่าวแจ้งให้วัดและประชาชนร่วมสวดมนต์(ที่บ้านก็ได้)ให้กับในหลวงด้วยขอ2วัน ในหลวงประชวรมากๆๆขอให้ร่วมส่งพลังจิตสวดมนต์ให้กับในหลวงของเรา  

 อิทัง มะหาราชะ ภูมิพะลัสสะ สะราชินียา โหตุ สุขิโต โหตุ อะโรโค โหตุ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชะภูมิพะโล สะราชินีNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.