ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 4, 2016

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส le Temps du Commun 2-4 มิย 2559

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส  le Temps du Commun 2-4 มิย 2559 https://youtu.be/ldo1Z3zWr_8

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.