ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 3, 2016

ตลกดังร่วมรดน้ำศพ "ดอน จมูกบาน" | 03-07-59 | พาเหรดบันเทิง | ThairathTV

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.