ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, August 14, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย August 14, 2016 ใครจะลงนาม รับรอง "รัฐธรรมนูญลวงโลก!!??"

ดร. เพียงดิน รักไทย August 14, 2016 ใครจะลงนาม รับรอง "รัฐธรรมนูญลวงโลก!!??" - YouTubeNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.