ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 18, 2016

///ลักษณะ!!! การทำงานของอิสลามมุสลิม จะเห็นได้ชัดเจนครับ ว่าวางแผนอย่างเป็นระบบ.

///ลักษณะ!!! การทำงานของอิสลามมุสลิม จะเห็นได้ชัดเจนครับ ว่าวางแผนอย่างเป็นระบบ...

1.ทีมระดับมันสมอง หรือคลังสมองคอยวางแผน และกำหนดทิศทางของอิสลามในอนาคตที่จะปกครองไทย!!!
(ทีมก็อยู่ใน คณก.กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, เงินที่สนับสนุนก็มาจากเงินสินค้า ทุกชนิด ที่มีเครื่องหมายฮาลาล)

2.ทีมอิสลามที่ เป็นนักสื่อข่าว!!!,คอยปล่อยข่าว สัมภาษณ์ชี้นำ สังคม
(กรณี เชิญ พล.ต.ต.มุสลิม สุรินทร์ ปาลาเร่ มาสัมภาษณ์ ซึ่งทั้งคนสัมภาษณ์ และคนให้สัมภาษณ์ เป็นนักข่าว จัดตั้งขึ้นมา)
ชี้นำสังคม...
 ///ประเทศไทย ไม่มีกฎหมายลงโทษ อย่างรุนแรงกับผู้สื่อข่าว ที่ลงข่าวไม่เป็นจริง...
(ไม่ได้จำกัดสิทธินักข่าว คุณเขียนข่าวก็เขียนไป.! แต่ถ้าพิสูจน์แล้วไม่เป็นความจริง ลงข่าวเท็จต้องจำคุก 10 ปี)
ผมยกตัวอย่าง นักข่าวมุสลิม ของ Manager ใส่ความกล่าวหา พระมหาอภิชาติ ปุณณจันโท..
นักข่าวมุสลิม ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  เขียนข่าวเท็จ!!
3.ที่ผ่านมา คณะของ จุฬาราชมนตรี ช่วงนี้จะทำหนังสือเยี่ยมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธฯ และเยี่ยม พล.อ.ประวิตรฯ บ่อยๆ  ทั้งทำเนียบรัฐบาล และ อาคารรับรอง กองทัพบก เกษะโกมล
จากนั้น เสนอข่าว ด้วยการถ่ายรูป (เป็นการโฆษณาโดยจิตวิทยา ตัวบุคคล ทำให้บุคคลอื่นเกรงใจมุสลิม เห็นว่าสนิทกับ นายกฯ และ รมว.กลาโหม ซึ่งเรื่องทั้งหมด ทั้งนายกฯ และ รมว.กลาโหม ก็ไม่รู้ว่า นี่เป็นแผนถ่ายรูป เพื่อจิตวิทยา) 
4.หลังจากนั้น ทีมกฎกมายของอิสลาม
จะเสนอกฎหมา (ย) ฉบับใดที่เป็นประโยชน์ต่ออิสลาม เข้าสภา สนช. ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้าน เพราะกลัวตนเองจะเดือดร้อน กลัวนายกฯ  เพราะเห็นในภาพสนิทกันแค่ไหน!!! เมื่อทุกคนกลัวหมด ก็ไม่มีใครกล้าที่จะออกมารักษาพระพุทธศาสนา และ ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง...
ท่านทั้งหลาย อย่าได้นิ่งนอนใจ ????
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วที่อินโดนีเซีย ในอดีต...
///แต่เดิมอินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองมาก มีหลักฐานที่ มหาสถูปเจดีย์บุโรพุทโธ
สร้างขึ้นใน พ.ศ.1293
แต่ต่อมาชาวพุทธในอินโดซีเซีย ถูกมุสลิมออกกฎกมาย 
ควบคุม.. ตอนแรกก็บอกว่าใช้บังคับเฉพาะคนอิสลามด้วยกัน!!!! แต่ต่อมาคนมุสลิมอินโด มีเรื่องกับคนพุทธอินโด
ศาลโต๊ะอีหม่าม ก็ตัดสินให้คนพุทธแพ้ทุกครั้ง...ทำให้คนพุทธต้องหันมานับถืออิสลาม เพื่อเอาตัวรอด...
/// เวลาที่กฎหมายมุสลิมใช้บังคับ## ต่อให้คำสอน ของศาสนาพุทธดีแค่ไหน ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอด
ดังเช่นเกิดในอินโดนีเซีย!!
///ซึ่งเหตุการณ์นี้ กำลังเกิดกับไทยในอนาคต ถ้าคนไทยทำเฉย ไม่ใช่เรื่องของตน!!
- คนไทยผู้รักษาชาติ ทั้งหลาย ตามที่
อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พูดไว้ไม่มีผิดครับ..

"ท่านทั้งหลายเอ๋ย!!!
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าพระองค์ ทรงค้นพบทางที่เป็นอิสระจากสังสารวัฏ
หรือวัฏสงสาร อันมี สัตว์นรก, สัตว์เดรัจฉาน, เปรตวิสัย, มนุษย์โลก, เทวโลก, พรหมโลก  ทางที่พ้นจากภพภูมินี้เรียกว่า"พระนิพพาน"
//พระนิพพาน ไม่ได้ใช้เวลา ภพชาติเดียวที่จะค้นพบ
แต่ต้องใช้เวลา บำเพ็ญโพธิสัตว์ หลายภพชาติ 
ตามลำดับญาณของแต่ละพระองค์นั้น!!!

//ท่านเป็นอิสระแล้ว จากกฎของวัฏสงสาร...

เราจะปล่อยให้พระพุทธศาสนาต้องมาสูญสิ้น ให้พวกเดียรถีย์ พวกยักษ์ นอกศาสนา มาทำลายพระพุทธศาสนาในยุคของเราอย่างนั้นหรือ...
หลวงปู่อะคะนิมิต

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.