ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, August 27, 2016

ปชป.ไม่แปลกใจ"บิ๊กตู่"ส่งสัญญาณนั่งนายกฯ

ปชป.ไม่แปลกใจ"บิ๊กตู่"ส่งสัญญาณนั่งนายกฯ

No comments:

Post a Comment