ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 24, 2016

ดาอยากด่า ตอน "ควายตู้เหล่ เศษสวะยิ่งกว่าผักตบชวา"

ดาอยากด่า ตอน "ควายตู้เหล่ เศษสวะยิ่งกว่าผักตบชวา"

No comments:

Post a Comment