ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, November 19, 2016

ถ่ายทอดสด อเนก ซานฟราน และ ดร. เพียงดิน หัวข้อ: ทำไมต้องล้มเจ้า? และการสร้างประชาธิปไตยช่วงรัชกาลที่ 10?

อย่าพลาด 6:30 น. นาฬิกา เช้าวันอาทิตย์ เวลาเมืองไทย 20 พ.ย. 2559
พบกับ อเนก ซานฟราน และ ดร. เพียงดิน
หัวข้อ: ทำไมต้องล้มเจ้า? และการสร้างประชาธิปไตยช่วงรัชกาลที่ 10?
ทางสถานีมหาวิทยาลัยประชาชน/ เครือข่ายมดแดงล้มช้าง /นปช. ยูเอสเอ และเครือข่ายเปลี่ยนระบอบ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.