ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, November 13, 2016

ดาวดวงเมือง ของประเทศไทยวันนี้ (ใช้วิจารณญาณประกอบ)

ดาวดวงเมือง
1 มฤตยูทับดวงเมือง ทับอาทิตย์ ทับเจ้าเรือนเมษคืออังคาร
2 ดาวประจำเมืองคืออังคาร ถูกเสาว์เล็งในเรือน มรณะ
3 สูตรพระเคราะห็สนธิ
3+1+7+0=ผ่าตัด อุบัติเหตุ การสังหาร การฆาตกรรม
4 ดาวบาปพระเคราะห์ อีกตัวคือ ราหู อยู่ราศีสิงห์ ตรีโกณฑ์ถึงลัคนา=บีบลัคนา
ส่วนเสาว์ข้อ3 เรียกเทียบเท่าเล็งลัคนาดวเมือง
5 ดาวตัวช่วยคือ พฤหัส คือ ความยุติธรรม ศาล ที่พึ่งทางกฎหมาย ลงราศีกันย์ ซึ่งเป็น อริ กับดวเมือง  =ความยุติธรรมไม่มี
6 พฤหัสราศีกันย์ถือเป็นตำแหน่งไม่ดี เรียกภาษาโหรว่า  ประ = ผิดศีลธรรม พระเป็นอลัชชี  ความเสื่อมของวงการยุติธรรม

   สรุป บ้านเมืองเหมือนถูกตรึงบนไม้กางเขน ้เหมือนรอหลั่งเลือด ประหารกัน
  เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.