ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, December 31, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย สวัสดีปีใหม่ 2560

สวัสดีปีใหม่ครับ 
No comments:

Post a Comment