ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, December 10, 2016

เชิญร่วมทำงานสภาปวงชนไทย ตัวแทนจังหวัดของท่าน

Google Forms
Having trouble viewing or submitting this form?
FILL OUT IN GOOGLE FORMS
ฟังที่ ดร. เพียงดิน ชี้แจง แล้วค่อยลองพิจารณาสมัคร
ใบสมัครสมาชิกสภาปวงชนไทย (จังหวัด)
สำหรับผู้ต้องการสร้างเครือข่ายปวงชนไทย

    สภาปวงชนไทย * สภาของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

    Captionless Image
Create your own Google Form

No comments:

Post a Comment