ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, December 4, 2016

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมี "พระราชฎีกาถวายต่อกษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์" ขอให้แชร์หลายๆ ที่นะค่ะ

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมี  "พระราชฎีกาถวายต่อกษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์"  ขอให้แชร์หลายๆ ที่นะค่ะ 


Facebook English: https://www.facebook.com/145898955890890/photos/a.146911132456339.1073741828.145898955890890/146939129120206/?type=3&theater


Facebook Thai:  https://www.facebook.com/ann.norman.334/posts/10154143617136094


TAHR Website English: http://tahr-global.org/?p=32039

TAHR Website Thai: http://tahr-global.org/?p=32028
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.