ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 30, 2018

กลับมาแล้ว!! ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ตอน "เลือกตั้ง ต้องไม่เสี...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.