ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 2, 2020

R ทรัมพ์ ติดโควิด จะถึงตายไหม? โดย ดร เพียงดิน รักไทย 3 ตุลาคม 2563

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.