ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, December 27, 2020

อ สุรชาติ บำรุงสุข,โควิดกับการเมืองปี 64

บทสัมภาษณ์มติชนทีวี
อ สุรชาติ บำรุงสุข
โควิดกับการเมืองปี 64

https://youtu.be/GIbBRWFOEtk

No comments:

Post a Comment