ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 28, 2021

"พิเชษฐ์"เพื่อไทย ฮึ่ม!"ขรก."ระวังติดคุก โครงการเงินกู้1ล้านล้าน : Mati...

No comments:

Post a Comment