ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, February 5, 2021

เหตุฆ่าตัวตายเพราะการล็อกดาวน์ในเมืองหลายแห่งของจีน


โควิดได้ทำให้เกิดความชะงักงันในชีวิตของมนุษยชาติโดยทั่วหน้า
สถิติและเรื่องราวจากประเทศที่เป็นเผด็จการมักถูกปกปิด และ
ด้วยความไม่โปร่งใสนี่เองที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแก่ประชาชน
ที่ช่วยตัวเองไม่ได้และถูกกลไกรัฐกดทับ

ประเทศจีน น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเรื่องราวซุกซ่อนไว้
มากมาย

____________________________________

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.