ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 12, 2021

สภาประชาชน ภารกิจเร่งด่วน กับมดแดงล้มช้าง ดร. เพียงดิน รักไทย 9 ส.ค. 2564

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.