ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 8, 2021

Mexico’s deadly Coca-Cola addiction | Unreported World เมืองที่คนติดโค้กและเสียชีวิตอย่างน่าตกใจ

No comments:

Post a Comment