ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, December 13, 2021

Wow! เล็งถอดตำแหน่ง "ผศ.-รศ." มรภ.มหาสารคาม 44 คน

No comments:

Post a Comment