ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, February 15, 2022

เปลี่ยนชื่อเมืองหลวง Bangkok เพื่ออะไร? บ้ากันไปแล้ว! โดย ดร. เพียงดิน ร...

No comments:

Post a Comment