ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 1, 2022

ตัวกูของกู - พระไพศาล วิสาโล

No comments:

Post a Comment