ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 7, 2024

ทำไมจีนจึงคืบคลานและครอบครองประเทศไทยได้มากขนาดนี้? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 8 ก.ค. 2567

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.