ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 13, 2009

Thaksin at BBC on the protest

http://www.youtube.com/watch?v=J4uKHykflrY

No comments:

Post a Comment