ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 16, 2010

ยุบพรรคประชาธิปัตย์ ตอนที่ 4

ตอนที่สี่

No comments:

Post a Comment