ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 20, 2012

เพลงรักให้ทักษิณ แต่งให้เสื้อแดงเพื่อไทยทุกท่าน

เอาเพลงต้นฉบับมาร้องให้ฟังเปรียบเทียบกัน
เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียง ฮิ ๆ
กดหนึ่ง หากรักเพลงแรก
กดสอง หากรักเพลงรักแด่ทักษิณ

 ------------------------------------------------
ล้นเกล้าเผ่าไทย
 


เพลงรักแด่ทักษิณ
 ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment