ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, July 21, 2012

แดงไหน แดงเพื่อใคร?- เสียงรากหญ้า


รายการสาระประชาชน ณ มหาวิทยาลัยประชาชน วิเคราะห์แนวทางแดงจากมุมมองคุณคฑาวุธ จากแนวคิดประชาชนรากหญ้า ดำเนินรายการโดย ดร. เพียงดิน รักไทย ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?fmfnoovzntmwvdm ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment