ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 22, 2012

ประชาชนต้องพึ่งตนเอง

ระบอบเหี้ยมันรอบจัดและเหี้ยมโหด วางหมากไว้ทุกด้าน เราจำเป็นต้องเลือกเพื่อไทย.... แต่ท้ายสุดแล้วประชาชนต้องพึ่งตนเอง


  ---------------------------------
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment