ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, July 28, 2012

เช เกวาร่า กับ การปฎิวัติประชาชนไทย ??-----------------------------------
ชายที่มีคนรักและเกลียดมากมายทั่วโลก
ฟังการวิเคราะห์การปฎิวัติสังคมไทย และฟังประวัติเช เกวาร่า
 

No comments:

Post a Comment