ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 29, 2012

ท่านเก่งภาษาอังกฤษพอจะได้งานระดับบริหารของบริษัทต่างชาติ หลังเปิดประตูอาเซี่ยนหรือไม่?


สมมุติว่ามีบริษัทจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ต้องการรับสมัครพนักงานระดับบริหารมากมาย  แต่มีการสกรีนก่อน ด้วยข้อสอบสองชุด และท่านต้องผ่าน 80 % ทั้งสองชุด...

ชุดที่หนึ่ง http://academicdoctors.net/learning/diagnostictest.htm
ชุดที่สอง http://academicdoctors.net/learning/AIDS.htm

มีใครผ่านเข้าสัมภาษณ์บ้างครับ?

No comments:

Post a Comment